Biden to pardon Thanksgiving turkeys

Biden To Pardon Thanksgiving Turkeys

“Chocolate” waits in its crate on the South Lawn of the White House in Washington, Monday, Nov. 21, before President Joe Biden pardons the National Thanksgiving Turkey.